Startpaginabehandelmethodeswelke klachten?over de praktijkeven voorstellenprivacyreglement

over de praktijk:

direkte toegankelijkheid

routebeschrijving

Algemeen:

Startpagina

Contact

Impressum

Algemene voorwaarden

directe toegankelijkheid


Direkte toegankelijkheid

Dat betekent dat u zonder tussenkomst van de huisarts, specialist of bedrijfsarts
naar de oefentherapeut Cesar toe kunt.

Wanneer u via direkte toegankelijkheid de praktijk bezoekt, volgt er een screening
om na te gaan of oefentherapie Cesar de meest geschikte behandeling voor u is,
of dat het verstandig is toch eerst de huisarts te bezoeken met deze klacht.
Dit is ook raadzaam als u twijfelt of deze therapievorm het beste is.


Op deze site kunt u daar meer over te weten komen.
» www.oefentherapeut.nl
Dit is de site van de vereniging voor oefentherapeuten Cesar/Mensendieck.